Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Niedziela z Radiem ZET GOLD


Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki


  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Umowa zostanie zawarta w trybie zamówienia z wolnej ręki. Organizator oświadcza,że jest autorem scenariusza imprezy kulturalno-rozrywkowej pn. Niedziela z Radiem ZET GOLD i przysługują mu do niej wyłączne prawa autorskie. Usługi będące przedmiotem umowy mogą być świadczone przez Wykonawca z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych tj. praw autorskich i pokrewnych. Ochrona praw wyłącznych ma zastosowanie, gdyż dotyczy zamówienia obejmującego dzieło (utwór) zawierający oryginalne rozwiązania intelektualne chronione prawem autorskim. Dodatkowo zamówienie dotyczy działalności twórczej lub artystycznej.

  • NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • EUROZET Sp. z o.o., ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
Informacja wytworzona przez:
Ewa Durajczyk
email: mosir@mosir.czechowice-dziedzice.pl tel.:322152706 fax: 322152706
, w dniu:  04‑07‑2013 11:35:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Durajczyk
email: mosir@mosir.czechowice-dziedzice.pl tel.:322152706 fax: 322152706
, w dniu:  04‑07‑2013 11:35:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑07‑2013 11:40:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie