Remont elewacji bocznych budynku MOSiR


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PONIŻEJ 14 TYŚ. EURO NIE OBJĘTE USTAWĄ Prawo zamówień publicznych


Nazwa zadania:

remont elewacji bocznych ścian budynku stadionu MOSiR.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji bocznych ścian budynku stadionu o powierzchni 80 m2 i 66m2.
Zakres prac obejmuje zdjęcie ze ścian sidingu, oczyszczenie ścian, ocieplenie budynku płytami styropianowymi o grubości 10 mm, położenie siatki, zatarcie klejem i pomalowanie wodoodporną farbą elewacyjną. W ofercie należy uwzględnić również koszt wywiezienia i utylizacji sidingu.

Termin realizacji zamówienia: 10.08.2010.

Warunki wymagane od Wykonawców:

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej, niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Oferty wraz z kosztorysem należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie MOSiR:
43 - 502 Czechowice - Dziedzice, ul. Legionów 145. do dnia30.06.2010 r. lub przesłać pocztą na w/w adres. W przypadku dostarczenia oferty pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 32 215 27 06.

Data ogłoszenia: 15.06.2010Informacja wytworzona przez:
Ewa Durajczyk
email: mosir@mosir.czechowice-dziedzice.pl tel.:322152706 fax: 322152706
, w dniu:  15‑06‑2010 11:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Durajczyk
email: mosir@mosir.czechowice-dziedzice.pl tel.:322152706 fax: 322152706
, w dniu:  15‑06‑2010 11:36:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑06‑2010 11:40:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie