RODO


Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:

- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji jest dyrektor z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach ul. Legionów 145;

- Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu 32 215 27 06, adres e-mail: rodo@mosir.czechowice-dziedzice.pl

- Dane osobowe są przetwarzane w celach określonych przepisami prawa wynikającymi z realizacji zadań i ustawowych obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach, lub na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą;

- kryteria ustalania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

- osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych, ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;

- osoba, której dane osobowe Administrator pozyskał od tej osoby, ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych;

- osoba, której dane osobowe Administrator pozyskał od tej osoby, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, warunkiem zawarcia umowy oraz osoba której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania w razie odmowy jest to jednoznaczne z rezygnacją i nie braniem udziału w zajęciach, imprezach, wyjazdach organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

 

REKRUTACJA

07‑11‑2018 11:48:27
Dokumenty:
Plik pdf KLAUZULA - CV.pdf
07‑11‑2018 11:49:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
339KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zgoda do CV.pdf
07‑11‑2018 11:49:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
254KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Ewa Durajczyk
email: mosir@mosir.czechowice-dziedzice.pl tel.:322152706 fax: 322152706
, w dniu:  25‑05‑2018 12:42:06
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Durajczyk
email: mosir@mosir.czechowice-dziedzice.pl tel.:322152706 fax: 322152706
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
07‑11‑2018 11:49:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive