Ogłoszenie - oferta najmu lokalu


Czechowice – Dziedzice, 25.09.2015.

 

OGŁOSZENIE

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach – Dziedzicach oferuje do wynajęcia pomieszczenie o powierzchni 213 m2  z przeznaczeniem na działalność gospodarczą ( z wyłączeniem działalności gastronomicznej). Do pomieszczenia doprowadzone są: woda, prąd i gaz.

Przedmiotowy lokal można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu (tel. 32 7202000, 32 7202001), od poniedziałku do piątku w godzinach od  7.00 do 15.00.

Oferta winna określać rodzaj proponowanej działalności oraz cenę najmu za 1m2 ; cena za najem 1 m2  nie może być niższa niż stawki określone w Zarządzeniu  Nr 262/14 Burmistrza  Czechowic – Dziedzic z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe stanowiące mienie komunalne Gminy Czechowice – Dziedzice.

Oferty należy składać do dnia 9 października 2015 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach – Dziedzicach, ul. Legionów 145 do godz. 15.00.

 

Informacja wytworzona przez:
Barbara Merstein
email: mosir@mosir.czechowice-dziedzice.pl tel.:322152706 fax: 322152706
, w dniu:  25‑09‑2015 13:11:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Durajczyk
email: mosir@mosir.czechowice-dziedzice.pl tel.:322152706 fax: 322152706
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
28‑09‑2015 13:13:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive